مالک موتور سیکلتی که ثبت نام کرده و کارت خود را دریافت نموده است در مواجهه با ایستگاه شارژ

شارژر موتورسیکلت برقی

به ترتیب

  • مراجعه به ایستگاه شارژ
  • خاموش کردن موتورسیکلت و پارک مناسب آن
  • اتصال نازل به موتورسیکلت
  • گرفتن کارت شارژ روبروی کارت خوان تعبیه شده زیر نمایشگر شارژر
  • وارد کردن مبلغ مورد نظر برای شارژ
  • انتظار برای تکمیل فرایند شارژ
  1. قابل استفاده برای موتورهای تولید داخل و تولید خارجی
  2. زمان انتظار متناسب با باتری موتور سیکلت است.