اولین ایستگاه شارژ خودروی برقی در ایران

پیشرفت فیزیکی
نصب تجهیزات برقی
آماده سازی شارژرها
افتتاحیه

این ایستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۸ افتتاح گردید.

ایستگاه شارژ برج میلاد تهران