آلودگی هوا در کشور همزمان با ازدیاد روز افزون خودرو و ترافیک در سطح شهر ها نیاز به استفاده از سوخت پاک را بیش از پیش ملموس نموده و در این راستا ما بر آن شدیم تا قدمی هر چند کوچک ولی مثبت در این راه برداریم، و آن ارایه محصولات خود در زمینه شارژرهای وسایل نقلیه برقی است. فرآیند شارژ وسائل نقلیه برقی توسط استاندارد بین المللی تنظیم می شود.

این استانداردها حالت شارژ مختلف و نوع اتصال مورد نیاز برای شارژ خودروهای برقی را تعریف می کند. همه محصولات ارایه شده ما مطابق با دقیق ترین مقررات و استانداردهای اروپا، اولویت بندی ایمنی کاربر نهایی ساخته و طراحی شده است.